Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
9 tháng nhập khẩu gần 3 triệu tấn phân bón
29 | 09 | 2011
Kim ngạch nhập khẩu phân bón tăng hơn 68% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong khi giá nhập tăng gần 26%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng phân bón các loại nhập khẩu về trong tháng 9 ước đạt 350 nghìn tấn, trong đó Ure là 110 nghìn tấn, SA 80 nghìn tấn, DAP 75 nghìn tấn và NPK là 25 nghìn tấn.

Tính đến hết tháng 9, lượng phân bón nhập khẩu ước đạt 2,9 triệu tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, tăng lần lượt 33,8% và 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng trung bình 25,7%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong tháng 9 ước đạt 42 triệu USD, đưa tổng nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm lên 407 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2010. Nhập khẩu nhóm hàng này tăng ở nhiều nguồn nhập khẩu lớn như Trung Quốc (chiếm 47,7% giá trị nhập khẩu), tăng 30,9%, Anh (chiếm 7,1%), tăng 46,5%.

Theo TTVNBáo cáo phân tích thị trường