Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá thịt lợn hơi trong tháng 10 giảm từ 3,8 - 8,6% so với tháng 9
07 | 11 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011.

Theo báo cáo về giả cả thực phẩm, tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng 10 dao động trong khoảng 46.000 - 56.000 đồng/kg tuy theo loại giống và theo khu vực, bình quân so với tháng 9 giảm 3,8%; Gía gà công nghiệp lông trắng dao động từ 34.000 - 35.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thịt lợn hơi xuất chuồng dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg, giảm 8,6% so với bình quân trong tháng 9; Giá thịt gà dao động 29.000 - 35.000 đồng/kg, bình quân giảm 12,9% so với tháng 9.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp, đàn lợn trên cả nước ước tính đến đầu tháng 10 khoảng 27,2 triệu con, tăng 3,3% so với thời điểm tháng 4/2011. 

Giá thịt gia cầm tương đối ổn định khiến người dân yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất các loại hình trang trại và gia trại nâng đàn gia cầm hiện có lên 320 triệu con, tăng 7% so với tháng 4/2011.

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, khối lượng thịt hơi các loại xuất bình quân trong tháng 10 đạt trên 380 nghìn tấn, tăng 7,9% so với bình quân tháng 9.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường