Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn "
18 | 04 | 2012
Tiếp theo loạt báo cáo thường niên và quý ngành hàng Thuỷ sản, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong những tháng đầu năm 2012 và triển vọng những tháng tiếp theo năm 2012.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Tình hình sản xuất – chế biến thuỷ sản Việt Nam quý 1/2012;
(2) Bốn sức ép lớn (vốn, chi phí hoạt động, thanh toán và sát nhập) lên doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam trong quý 1/2012;
(3) Tình hình cập nhật và toàn diện thương mại thuỷ sản Việt Nam, thế giới những tháng đầu năm 2012;
(4) Những chuyển động đáng chú ý trong ngành thủy sản thế giới đầu năm 2012;
(5) Triển vọng thương mại thuỷ sản thế giới và Việt Nam những tháng tiếp theo năm 2012.

Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Hiệp hội Thương nhân nghề cá Nhật Bản (JFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

 

Thông tin về báo cáo xem tại đây >>

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường