Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ai Cập tăng giá mua lúa, cấm xuất khẩu gạo
14 | 10 | 2013
Cơ quan cung cấp hàng hóa chung của Ai Cập (GASC) sẽ trả giá cao hơn để mua 220.000 tấn gạo trắng để thực hiện các chương trình trợ cấp thực phẩm của chính phủ cho tháng 11 và tháng 12/2013.
Theo các nguồn tin địa phương, GASC sẽ trả khoảng 405 - 421 USD/tấn trong các phiên đấu thầu trong nước trong tháng này, tăng từ 8-18 USD/tấn so với mức 397- 403 USD/tấn trả cho việc mua 111.000 tấn gạo vào ngày 19/9. Tuy nhiên, mức giá mới vẫn thấp hơn khoảng 50 USD/tấn hoặc khoảng 11% so với khoảng 470 USD/tấn trong tháng 8.
 
Trong khi đó, chính phủ Ai Cập đã quyết định tiếp tục cấm xuất khẩu gạo, quyết định được đưa ra từ tháng 5/2013 cho đến vụ thu hoạch vào tháng 9-tháng 10 để kiểm soát giá gạo. Nguồn tin trong nước cho rằng chính phủ tiếp tục lệnh cấm để đảm bảo đủ gạo cho việc thực hiện các chương trình trợ cấp thực phẩm, vốn cần khoảng 100.000 tấn gạo/tháng.
 
Sản lượng gạo của Ai Cập ước đạt khoảng 5,2 triệu tấn vào năm 2013-2014, tiêu thụ khoảng 4 triệu tấn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.
 
(Nguồn: Oryza/Dân Việt)
 


Báo cáo phân tích thị trường