Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội sẽ đặt máy kiểm tra thực phẩm tại các chợ đầu mối
05 | 03 | 2014
Máy xét nghiệm nhanh thực phẩm sẽ được lắp đặt tại các chợ đầu mối và vài chợ lớn tại Hà Nội nhằm giúp người tiêu dùng kiểm tra một số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo các Sở Y tế, Nông nghiệp, Công thương của Hà Nội vừa cùng họp bàn việc mua trang thiết bị kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm. Các dịch vụ kiểm tra nhanh cung cấp cho người tiêu dùng theo phương thức xã hội hóa. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ mua thiết bị; Đồng thời xây dựng Đề án lập bộ phận kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm và trang thiết bị kiểm tra nhanh các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm với lộ trình cụ thể. 
 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nội nên tập trung đầu tư vào các thiết bị kiểm tra nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm chủ yếu trong nông sản như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản… Việc kiểm nghiệm thực phẩm tại chợ phải có phòng đủ diện tích, bố trí trang thiết bị đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn trong thực hành, kiểm nghiệm, kiểm tra nhanh theo tiêu chuẩn.
 
Bộ cũng lưu ý, kết quả các xét nghiệm nhanh này chỉ mang ý nghĩa sàng lọc, định hướng cho các thử nghiệm khẳng định tiếp theo trong phòng kiểm nghiệm, không sử dụng làm cơ sở để xử lý vi phạm. 
 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp, Chi cục Thú y đã mua 200 chiếc máy đo pH phát cho cán bộ thú y để kiểm tra hàng ngày tại 300 trong số 900 chợ trên địa bàn thành phố; trang bị máy kiểm tra 5 chỉ tiêu vệ sinh thú y đặt tại 29 trạm thú y.
 
Nguồn: VnExpress
 


Báo cáo phân tích thị trường