Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất gạo Ấn Độ được dự đoán tăng trong niên vụ 2016/17
11 | 08 | 2016
Theo USDA, nông dân Ấn Độ vẫn đang tiến hành gieo cấy vụ mới và dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 8. Các nhận định rõ ràng hơn về triển vọng sản xuất gạo niên vụ 2016/17 của Ấn Dộ sẽ lộ diện vào cuối tháng 8, sau khi hoạt động gieo cấy kết thúc, nhưng giả định rằng điều kiện thời tiết bình thường, sản lượng gạo của nước này được dự đoán đạt 105 triệu tấn trên diện tích gieo trồng 44 triệu ha.

Theo USDA, nông dân Ấn Độ vẫn đang tiến hành gieo cấy vụ mới và dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 8. Các nhận định rõ ràng hơn về triển vọng sản xuất gạo niên vụ 2016/17 của Ấn Dộ sẽ lộ diện vào cuối tháng 8, sau khi hoạt động gieo cấy kết thúc, nhưng giả định rằng điều kiện thời tiết bình thường, sản lượng gạo của nước này được dự đoán đạt 105 triệu tấn trên diện tích gieo trồng 44 triệu ha. Niên vụ 2015/16, sản lượng lúa của Ấn Độ đạt 103,5 triệu tấn, diện tích gieo trồng đạt 43,46 triệu ha.

USDA dự đoán dự trữ gạo cuối kỳ niên vụ 2015/16 của Ấn Độ sẽ đạt 18,5 triệu tấn, bao gồm 16,2 triệu tấn gạo dự trữ chính phủ và 2,3 triệu tấn gạo dự trữ tư nhân). Theo FAS USDA, dự trữ gạo chính phủ tăng do chính phủ nước này tăng thu mua gạo tạm trữ nhưng bán ra lại tương đối yếu. Dự trữ cuối kỳ niên vụ 2016/17 được dự đoán sẽ đạt 16,4 triệu tấn do chính phủ thu mua như thông lệ.

Dự trữ gạo chính phủ tính đến ngày 1/7 ước đạt 24,7 triệu tấn, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 3 triệu tấn. Dự trữ gạo chính phủ đến tháng 10 dự đoán đạt 16,2 triệu tấn do dự đoán chính phủ Ấn Độ tiếp tục hoạt động thu mua như thường lệ và tốc độ giải phóng gạo khỏi kho tăng (đạt khoảng 3 triệu tấn/tháng) do dự trữ lúa mỳ của chính phủ giảm trong quý cuối cùng của năm tài khóa (tháng 7 – 9). Nhu cầu xuất khẩu tương đối thấp trong năm tài khóa vừa qua đã làm giảm động lực thu mua lúa gạo của khu vực tư nhân. Do đó, dự trữ cuối kỳ của tư nhân trong niên vụ 2015/16 đạt 2,3 triệu tấn, so với mức 3,6 triệu tấn cuối kỳ niên vụ trước.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ duy trì ổn định từ đầu năm 2016 do phục hồi xuất khẩu ở cả gạo basmati và non-basmati. Theo thống kê chính thức, xuất khẩu gạo trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 4,4 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo Basmati phục hồi chủ yếu nhờ giá cạnh tranh hơn và nhu cầu gạo non-basmati từ các nước châu Phi tăng lên. Giả định không có thay đổi lớn về nhu cầu xuất khẩu và tương quan giá gạo Ấn Độ, xuất khẩu gạo năm tài khóa 2015/16 của nước này sẽ đạt 9,2 triệu tấn, với tốc độ xuất khẩu hiện tại.

Theo World GrainP.K.Dung - biên dịch
Báo cáo phân tích thị trường