Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các chương trình thế chấp gạo tại chỗ của Thái Lan đã bao trùm tất cả các loại gạo
09 | 12 | 2016
Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn ngân sách trị giá 41 tỷ Baht (1,2 tỷ USD) cho Chương trình thế chấp gạo tại chỗ năm 2016/17, bao gồm tất cả các loại lúa gạo được sản xuất trong vụ chính niên vụ 2016/17 từ tháng 11/2016 đến 28/2/2017. Chương trình đặt mục tiêu bình ổn giá lúa gạo nội địa trong giai đoạn thu hoạch rộ. Mục tiêu của chương trình là giữ 3 triệu tấn lúa, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng vụ chính, đứng ngoài thị trường trong 1 giai đoạn. Giá can thiệp trong chương trình thấp hơn giá thị trường.
Chủng loại Mục tiêu (triệu tấn) Giá can thiệp (Baht/tấn) Giá thị trường (Bath/tấn) Ngày phê chuẩn
Lúa gạo thơm Hom Mali 2 9.500 11.000 1/11/2016
Gạo nếp 9.500 10.560 22/11/2016
Gạo trắng 1 7.000 7.340 8/11/2016
Gạo thơm Pathum Thani 7.800 8.250 8/11/2016
Tổng cộng 3      

Nông dân tham gia chương trình thế chấp sẽ nhận trợ cấp chi phí dự trữ 1.500 Baht/tấn (42 USD/tấn) và trợ cấp tiền mặt 2.000 Baht/tấn (57 USD/tấn) cho chi phí thu hoạch và hoạt động sau thu hoạch (lên tới 12.000 baht/hộ hay 340 USD/hộ). Tổng cộng, nông dân tham gia chương trình sẽ nhận được 13.000 Baht/tấn (368 USD/tấn) cho lúa gạo thơm Hom Mali và gạo nếp, 10.500 Baht/tấn (300 USD/tấn) cho lúa gạo trắng, và 11.300 Baht/tấn (323 USD/tấn) cho lúa gạo thơm Pathum Thani. Mặc dù giá can thiệp thấp hơn giá thị trường nhưng khi cộng các hoản trợ cấp bao gồm thì tổng giá trị mà nông dân nhận được cao hơn từ 20 – 40% so với giá thị trường hiện tại.

Trong khi đó, nông dân không tham gia vào chương trình thế chấp sẽ vẫn sẽ nhận được khoản trợ cấp tiền mặt 2.000 Baht/tấn (57 USD/tấn) cho chi phí thu hoạch và sau thu hoạch (tối đa lên đến 12.000 Baht/hộ – 340 USD/hộ).

Ngày 15/11/2016, chính phủ đã đồng ý trợ cấp cho nông dân sẵn sàng giảm diện tích sản xuất lúa vụ 2 của niên vụ 2016/17. Mục tiêu của chương trình này là chuyển đổi diện tích 32.000ha tại 19 tỉnh đồng bằng trung tâm và 320.000ha tại 35 tỉnh trên khắp Thái Lan sang trồng ngô. Nông dân tham gia chương trình này sẽ nhận được giống (5kg/rai cho tối đa 20 rai – 1 rai = 3,2ha) và 1.000 Baht/rai (177 USD/ha) cho chi phí làm đất. Ngoài ra, nông dân sẵn sàng chuyển đổi sang ngô sẽ nhận được khoản vay lên 714 USD/ha với lãi suất thấp 4%/năm. Tất cả ngô sản xuất theo chương trình này sẽ được thu mua cho sản xuất TACN ở mức giá không dưới 8 Baht/kg (229 USD/tấn).

Dự báo của USDA Post dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2017 ở mức 10 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2016, chủ yếu nhờ phục hồi xuất khẩu gạo đồ do sản lượng nội địa vụ 2 niên vụ 2016/17 tăng. Ngoài ra, chính phủ có thể sẽ tiếp tục xả kho gạo làm thực phẩm và đã công bố kế hoạch bán 8 triệu tấn gạo trong năm 2017. Các kế hoạch của những năm trước để giải phóng toàn bộ kho gạo chính phủ đã thấp hơn nhiều so với những mục tiêu từng được đặt ra. Tuy nhiê, bán các kho dự trữ gạo chính phủ sẽ giúp duy trì thị trường gạo trắng xuất khẩu tại các nước châu Phi do giá các loại gạo vụ cũ rẻ hơn nhiều so với giá gạo trắng vụ mới.

Theo USDAGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường