Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonesia có kế hoạch xuất khẩu gạo
13 | 02 | 2017
Sau khi đạt mức sản lượng 79,17 triệu tấn trong năm 2016 – vượt mục tiêu 72 triệu tấn đặt ra trước đó, Indonesia đã lên kế hoạch xuất khẩu gạo.

“Chúng tôi đã có thặng dư gạo và đang lên kế hoạch xuất khẩu gạo. Chúng tôi đang nghiên cứu về các thị trường tiềm năng xuất khẩu”, theo bộ trưởng nông nghiệp Indonesia Amran Sulaiman cho biết.

Ông Amran Sulaiman cho biết Indonesia đã xuất khẩu gạo hữu cơ tới 5 nước, bao gồm Bỉ. “Do đó, để xuất khẩu gạo thường, chúng tôi buộc phải chờ đợi”. Ông nhấn mạnh rằng Indonesia đã thu về 10 tỷ Rupiah trong năm 2016 nhờ không nhập khẩu gạo.

Theo Antara NewsGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường