Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2016 và triển vọng 2017"
09 | 03 | 2017
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2016 và triển vọng 2017. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2016 và triển vọng thị trường trong năm 2017.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới trong năm 2016;
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước năm 2016;
(3) Triển vọng ngành cao su năm 2017.
 
Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2016 và triển vọng 2017 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…
 
 
Thông tin đặt mua liên hệ số 012.88.256.256/ 04.62.93.86.32

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường