Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân bón trung lượng chịu thuế NK 5%
29 | 10 | 2017
Mặt hàng phân bón trung lượng với kết quả phân tích là magiee sulphat với hàm lượng >99%, dạng hạt được phân loại vào nhóm 28.33, mã số 2833.21.00, thuế suất thuế NK 5%.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố đồng thời trả lời Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới về đề nghị xem xét lại mã HS mặt hàng phân bón trung lượng có tên thương mại là “Magnesium Sulphate”.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, theo nội dung Chú giải pháp lý Chương 28 và Chương 31 thì: mặt hàng Magnesium Sulphate tinh khiết thuộc nhóm 28.33 “Sulphat; phèn (alums); Peroxosulphat”, phân nhóm “Sulphat loại khác”, mã số 2833.21.00 “- - Của magie”, không phụ thuộc công dụng làm phân bón hay không.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, theo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 2363/TB-KĐ2 ngày 2/8/2017 của Chi cục Kiểm định HQ2 thì mặt hàng NK của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới có kết quả phân tích là “magiee sulphat với hàm lượng >99%, dạng hạt” nên được phân loại vào nhóm 28.33, mã số 2833.21.00, thuế suất thuế NK 5%.

Với hướng dẫn này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân loại và tính thuế mặt hàng trên theo đúng quy định.

Hải NamTheo baomoi.com
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ