Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều chỉnh thuế NK một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón
20 | 04 | 2009
Ngày 13/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, và Thông tư số 76/2009/TT/BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế NK ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế NK một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh theo hướng giảm như, mỡ và dầu động vật cùng các phân đoạn của chúng ở dạng đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. mức thuế suất đối với nhóm mặt hàng này giảm từ 15% xuống 5%. Ngoài ra, thuế suất với mặt hàng kiều mạch giảm từ 5% xuống 3%. Bên cạnh đó, chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, loại dùng cho gia cầm, cho lợn giảm từ 5% xuống 4%.

Trong khi đó, thuế suất thuế NK một số mặt hàng phân bón lại tăng như phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa phosphat, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi, phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì, superphosphat, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì, phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali, được điều chỉnh tăng từ 5% lên 6,5%.

Hai Thông tư này cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các tờ khai hàng hoá NK đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/4/2009.Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường