Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều Ấn Độ tìm cơ hội hợp tác với Bình Phước
22 | 09 | 2007
Ông Nguyễn Văn Thỏa , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, ông Walter D’Souza Chủ tịch Hiệp hội điều Ấn Độ cùng với các đoàn doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều Ấn Độ vừa đến tham quan và tìm cơ hội hợp tác với tỉnh Bình Phước.
Hiện nay, toàn tỉnh Bình Phước đã trồng được 195.000 ha điều, trong đó diện tích điều cho thu hoạch là 170.000 ha, với sản luợng đạt trên 200.000 tấn. Chiếm 50% sản lượng điều của cả nước, tuy nhiên, sản lượng điều nhân được chế biến xuất khẩu trong tỉnh mới chỉ đạt 23.800 tấn và chỉ chiếm 8,25 % GDP của tỉnh. Tuy là tỉnh "thủ phủ" của cây điều, nhưng hiện 127 doanh nghiệp chế biến điều trong tỉnh thì chỉ có 9 doanh nghiệp là đủ điều kiện họat động sản xuất và xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài, hầu hết số đơn vị còn lại chỉ thu mua, sơ chế và bán lại các sản phẩm thô cho các doanh nghiệp ngòai tỉnh. Hơn nữa, ngành điều Việt Nam thường bị ảnh hưởng mạnh trước dao động giá cả của thị trường điều thế giới, đặc biệt là Ấn Độ (một nước đang có sản lượng điều lớn nhất thế giới).
Ông Phạm Văn Biên, Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam còn thông báo cho các doanh nghiệp chế biến điều trong nước được biết, hiện nay 3 nước xuất khẩu điều mạnh nhất thế giới là Ấn Độ, Việt Nam và pazil sẽ liên kết thành lập Hiệp hội điều thế giới.


Nguồn tin: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường