Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 1/2007: Braxin đã xuất khẩu 2,06 triệu bao cà phê tươi
08 | 10 | 2007
Theo thông báo của Hội đồng Các nhà sản xuất Cà phê tươi Braxin, trong tháng 1/2007 Braxin đã xuất khẩu 2,06 triệu bao cà phê tươi (1bao = 60kg), tăng 24,8% so với mức 1,65 triệu bao cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, khối lượng cà phê arabica là 2,01 triệu bao, tăng 23,7 % so với 1,62 triệu bao của năm ngoái, và cà phê robusta chiếm 52.574 bao, tăng 91,4% so với năm ngoái. Được biết, trong tháng 12/06 Braxin đã xuất khẩu 2,45 triệu bao cà phê.
 

 (Reuter)
Báo cáo phân tích thị trường