Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Áp thuế chống bán phá giá với đường mía của nhiều công ty Thái Lan
10 | 08 | 2023
Nhiều công ty trong ngành đường Thái Lan vừa bị Bộ Công thương áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với đường mía nhập vào Việt Nam.

Nguồn: nongnghiep.vn

Nhiều công ty Thái Lan bị áp thuế chống bán giá, thuế chống trợ cấp với sản phẩm đường mía nhập vào Việt Nam.

Nhiều công ty Thái Lan bị áp thuế chống bán giá, thuế chống trợ cấp với sản phẩm đường mía nhập vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với nhóm Công ty Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. và 4 công ty liên kết và Công ty Czarnikow Group Limited, nhóm Công ty Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd và 5 công ty liên kết.

Quyết định này dựa trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2023 đến 15/6/2026.
 

Mức thuế chống bán phá giá với nhóm Công ty Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. và 4 công ty liên kết và Công ty Czarnikow Group Limited là 32,75%, thuế chống trợ cấp là 0%. Còn với nhóm Công ty Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd và 5 công ty liên kết, thuế chống bán phá giá là 25,73%, thuế chống trợ cấp là 4,65%.Báo cáo phân tích thị trường