Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn đàn Chính sách huy động tri thức của tập thể.
16 | 09 | 2007
Trong 20 năm đổi mới, những đột phá chính sách trong nông nghiệp nông thôn đóng vai trò quyết định, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và kinh tế nông thôn, mở đường cho công cuộc đổi mới toàn diện tạo nên những thành công về phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thử thách to lớn-phát triển theo chiều sâu và hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Yêu cầu phát triển mới đang đặt ra cho Bộ Nông nghiệp&PTNT những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải có những quyết sách chỉ đạo quyết liệt dựa trên lý luận phát triển và các nghiên cứu khoa học.

Trong bối cảnh như vậy, Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ trở thành cơ quan tham mưu của Bộ, cầu nối giữa công tác nghiên cứu và hoạch định, triển khai chính sách, cung cấp cho Bộ và các bộ ngành liên quan những phân tích và kết luận làm cơ sở để xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Công tác tham mưu tư vấn chính sách hiện đang là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Viện. Hiện nay, Viện đang giúp Bộ hình thành ban Tư vấn độc lập cho Bộ trưởng có trụ sở đặt tại Viện.

Để triển khai các hoạt động bước đầu, tạo cơ sở và góp phần đẩy mạnh công tác tư vấn chính sách, Trung tâm Thông tin (Agroinfo) phối hợp cùng bộ môn Chính sách&Chiến lược xây dựng DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài ngành đối với các vấn đề sách lược cấp bách liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn đang đặt ra đối với quốc gia và Bộ ngành. Diễn đàn chính sách là một chuyên trang thảo luận trong trang web của Viện www.ipsard.gov.vn. Chuyên trang bao gồm các chuyên mục thảo luận và các tư liệu, thông tin liên quan đến các chủ đề thảo luận. Các thành viên tham gia diễn đàn gồm có các cán bộ nghiên cứu của thuộc Viện và các chuyên gia trong nước và quốc tế. Các thành viên tham gia thảo luận sẽ được cung cấp mật khẩu truy cập chuyên trang, tiếp cận với các cơ sở dữ liệu của Viện và các thông tin liên quan. Dự kiến, trong tháng 11/2006 chuyên trang sẽ đi vào hoạt động với 4 chủ đề thảo luận đang được các nhà lãnh đạo quan tâm sâu sắc.

1. Chính sách nhằm tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn.

3. Xây dựng hệ thống chính sách tổ chức cho định hướng phát triển nông thôn mới.

4. Chính sách, biện pháp đổi mới công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ.

Trung tâm Thông tin xin thông báo với toàn thể độc giả xa gần quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến góp ý xây dựng diễn đàn xin gửi về Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội hoặc qua email: agroinfo@ipsard.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường