Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Braxin sẽ giảm xuất khẩu đường do tiêu thụ nội địa tăng
07 | 09 | 2007
Nhu cầu đường nội địa của Braxin trong niên vụ này đã tăng lên và có thể là mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, nhờ được thúc đẩy bởi chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ nước này.

Nhu cầu đường nội địa của Braxin trong niên vụ này đã tăng lên và có thể là mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, nhờ được thúc đẩy bởi chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ nước này.

Nhu cầu đường nội địa của Braxin trong niên vụ 2007/08 được dự báo sẽ tăng 6,9% so với niên vụ trước, chủ yếu do tăng nhu cầu của ngành công nghệ thực phẩm. Được biết, nhu cầu đường nội địa của niên vụ 2006/07 đã tăng 2,1%. Với việc nhu cầu nôi địa tăng mạnh trong niên vụ này, sẽ có thể làm giảm khối lượng đường dành cho xuất khẩu.

Ngành công nghệ thực phẩm và đồ uống của Braxin hiện thu hút khoảng 66% khối lượng đường tiêu thụ trên thị trường nội địa của nước này. Niên vụ 2007/08, nhu cầu của ngành đã tăng 8,2%, chủ yếu sử dụng để sản xuất bánh ngọt và nước uống.

Nhu cầu về đường của nước này đã tăng 19,7% vào niên vụ 1994/95, nhưng tính trung bình 12 năm sau đó thì chỉ đạt 1,9%/năm.

Tăng mạnh nhu cầu sử dụng đường trong nước được hi vọng sẽ làm giảm khối lượng xuất khẩu đường của Braxin trong niên vụ này. Theo dự báo, xuất khẩu đường của Braxin sẽ vào khoảng 18,8 triệu tấn đường, thấp hơn so với 19,9 triệu tấn của niên vụ 2006/07.

Tổng sản lượng đường niên vụ 2007/08 được dự báo sẽ giảm 320.000 tấn so với mức 29,7 triệu tấn của niên vụ trước. sản lượng đường của nước này đã giảm mặc dù sản lượng mía niên vụ này lớn hơn niên vụ trước, nhưng do các nhà máy tập trung nhiều mía hơn cho mục đích sản xuất Ethanol cộng với năng suất mía cũng thấp hơn niên vụ trước. Hiện Braxin là nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường