Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển lãm sản phẩm Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam
03 | 12 | 2007

Thời gian: 08-12/12/2007
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Hà Nội
Ngành hàng: Tổng hợp
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD (số 9 Đinh Lễ, Hà Nội – Tel: 04.8255513, Fax: 048255556)Báo cáo phân tích thị trường