Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2007
03 | 12 | 2007

Thời gian: 04-10/12/2007
Địa điểm: 116B Trần Phú, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Ngành hàng: Công nghệ, náy móc , vật tư, thiết bị Nông nghiệp, cây giống
Đơn vị tổ chức: Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần thơ EFC (116B Trần Phú, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ – Tel: 071.821978, Fax: 071821133, Email: efccantho@hcm.vnn.vn )Báo cáo phân tích thị trường