Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian hưởng ưu đãi thuế
28 | 12 | 2007
Theo Tổng cục Thuế, cơ sở sản xuất – kinh doanh mới thành lập được hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu năm đầu tiên hoạt động dưới 6 tháng mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, thì vẫn được phép lựa chọn thời gian bắt đầu hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Theo Tổng cục Thuế, cơ sở sản xuất – kinh doanh mới thành lập được hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu  năm đầu tiên hoạt động dưới 6 tháng mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, thì vẫn được phép lựa chọn thời gian bắt đầu hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động sau ngày 1/7 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế ngay trong năm bắt đầu đi vào hoạt động hoặc kê khai và nộp toàn bộ số thuế  thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm đầu đi vào hoạt động, đồng thời đề nghị với cơ quan thuế được hưởng ưu đãi thuế bắt đầu tư năm sau để được hưởng ưu đãi thuế trọn 12 tháng.Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường