Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Ý sẽ giảm 21-23% trong năm nay
31 | 01 | 2008
- Giám đốc Hiệp hội những người trồng củ cải đường Ý(ANB)- Carlo Biasco , Sản lượng đường của Ý sẽ giảm khoảng 21-23% trong năm nay sau khi các nhà máy đóng cửa dưới quy định cải cách của EU. ^Sản lượng đường của Ý ước đạt khoảng 520-530 ngàn tấn trong năm nay. Theo ANB, sản lượng đường của Ý năm 2007 đạt khoảng 677 ngàn tấn.

Biasco cho biết, hai nhà máy đường được chọn trong một chương trình cải tổ của EU, chương trình này sẽ hỗ trợ tài chính cho các nước để đóng cửa các nhà máy đường như một phần trong cải cách nhằm cắt giảm sản lượng đường.

Diện tích củ cải của nước này sẽ giảm khoảng 27-28 ngàn ha trong năm nay, sau quyết định đóng cửa của các nhà máy. Năm ngoái, diện tích trồng củ cải của nước này đạt 86.300 ha.

Trước khi chương trình cải tổ bắt đầu, Ý có 19 nhà máy đường hoạt động, với diện tích củ cải đạt 253.000 ha và sản lượng đường 1,8 triệu tấn vào năm 2005.



Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường