Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
F.O.Licht điều chỉnh giảm mức dự báo về sản lượng đường thế giới
08 | 04 | 2008
Các nhà phân tích thuộc F.O.Licht cho biết, sản lượng đường thế giới niên vụ 2007/08 sẽ chỉ đạt 168,9 triệu tấn, thấp hơn so với mức 169,2 triệu tấn như đã dự báo hồi trung tuần tháng 11/07.
Theo đánh giá của F.O.Licht, niên vụ 2006/07 sản lượng đường toàn thế giới đạt 166,9 triệu tấn.
Về phía cầu, sau một vài năm tăng thấp hơn mức trung bình, nhu cầu về đường đã bắt phục hồi từ niên vụ 2006/07. Theo dự báo, nhu cầu sẽ tăng trong niên vụ 2007/08, chủ yếu do giá thấp hơn so với đầu năm 2006, cùng với dư cung đường và giá ngũ cốc tăng cao.
Licht cho biết, dự trữ đường lớn, ước tính sẽ đáp ứng được khoảng 55,8% nhu cầu so với mức 54,8% đã dự báo trước đây, và tăng so với mức 50,4% của một năm trước đây.
Theo tổng hợp từ Licht, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng, dư thừa trên thị trường đường năm nay và giá đường không liên quan nhiều đến nhau. Các nhà sản xuất đường Braxin có thể sẽ tăng lượng mía sản xuất đường sang sản xuất ethanol, sẽ giảm lượng cung.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường