Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu trái cây tuần từ 05 đến 13/3/2008
25 | 03 | 2008
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu trái cây của cả nước trung tuần tháng 3/2008 đạt 1,8 triệu USD. Quýt là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất với kim ngạch đạt 286 nghìn USD. Hầu hết các lô quýt đều được nhập từ thị trường Trung Quốc, chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh vào Việt Nam, giá nhập vẫn ổn định ở mức giá 160 USD/tấn.
Táo và nho cũng là hai mặt hàng trái cây được nhập nhiều trong tuần. Kim ngạch nhập khẩu nho đạt 159 nghìn USD, kim ngạch nhập khẩu táo đạt 260 nghìn USD. Táo được nhập chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Mỹ, giá nhập trung bình ở mức 157 USD/tấn.

Nhập khẩu các loại hạt (hạnh đào, hồ đào, phỉ...) tuần qua đạt mức cao, với tổng sản lượng đạt 500 tấn, trị giá 525 nghìn USD, chủ yếu từ Hồng Kông giao hàng tại Cảng Hải Phòng.

Tham khảo giá một số loại trái cây nhập khẩu trong tuần

(Giá: USD)

Tên hàng
Lượng
ĐVT
Giá
Hạt quả hạnh đào
40.820
KG
0,1
Quả hồ đào
77
Tấn
59,8
Hạt hạnh nhân khô
19.800
KG
2,0
Hạt hồ đào khô
54.080
KG
2,0
Hạt quả phỉ
20.412
KG
0,1
Qủa hạch brazil
22
Tấn
394,9
Hạt óc chó
20
Tấn
120,0
Hạt dẻ 45KG/Kiện
260
Kiện
54,0
Hạt hồ trăn
24.000
KG
1,1Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường