Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quí I/2008, Braxin xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ giảm 27%
30 | 05 | 2008
Braxin xuất khẩu 45,2 triệu USD đồ gỗ nội thất sang Mỹ trong quí I/2008, giảm 27% giá trị so với cùng kỳ năm 2007.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường nhắm đến của đồ gỗ nội thất của Braxin. Mặt khác, xuất khẩu đồ gỗ nội thất của nước này sang Aregnitna cũng tiếp tục xu hướng tăng với giá trị xuất khẩu đạt 21,3 triệu USD những tháng đầu năm, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan đã nhập khẩu tương đương 8 triệu USD, tăng 34%.

Rio Grande so Sul xuất khẩu 63,7 triệu đồ gỗ nội thất trong 3 tháng đầu năm 2008. Dù chỉ tăng nhẹ 2% nhưng mức tăng đó vẫn thấp dưới tổng mức xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Braxin. đồ gỗ nội thất Rio Grande so Sul xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,9 triệu USD, giảm xuống còn chiếm 47%. Anh là nhà nhập khẩu hàng đầu của đồ gỗ nội thất nước này, chiếm tới 17% tổng lượng xuất khẩu, đạt 8,9 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2008, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồ gỗ nội thất xuất khẩu sang Venezuela tăng đáng kể tới 493% trong 3 tháng đầu năm chiếm tới 3,9 triệu USD.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường