Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
14 mặt hàng thiết yếu sẽ được bình ổn giá
13 | 06 | 2008
Ngày 9/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
Có 14 mặt hàng thiết yếu thực hiện bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh Giá như: Xăng, dầu; xi măng, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón hóa học; thóc, gạo, muối, đường...

Căn cứ tình hình kinh tế, xã hội, biến động giá cả trên thị trường và yêu cầu quản lý, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá để áp dụng trong từng thời kỳ.

Nghị định cũng quy định 18 danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, gồm: đất đai, mặt nước; rừng; tài nguyên quan trọng khác; hàng dự trữ quốc gia; điện; nước sạch cho sinh hoạt; thuốc phòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả...

Theo đó, Chính phủ sẽ quyết định phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; khung giá cho thuê đất, mặt nước, rừng. Thủ tướng Chính phủ được quyền quyết định giá bán lẻ điện, khung giá cho thuê nhà ở công vụ...


Theo Web CP
Báo cáo phân tích thị trường