Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu cà phê Nicaragoa tháng 6/2008
20 | 07 | 2008
Theo uỷ ban xuất khẩu cà phê Nicaragoa, trong tháng 6/2008 nước này đã xuất khẩu được 162.491 bao cà phê loại 60 kg/bao, tăng 30% so với 125.285 bao đã xuất ra nước ngoài trong tháng 6/2007.^
Như vậy, từ đầu niên vụ 2007/08 đến hết tháng 6/2008, tổng sản lượng cà phê Nicaragoa xuất khẩu đạt 1.136.010 bao, tăng 32% so với cùng kỳ vụ trước.

Hội đồng cà phê Nicaragoa cũng ước tính sản lượng cà phê cả niên vụ 2007/08 sẽ tăng vọt lên 1,69 triệu bao, tăng tới 83% so với niên vụ 2006/08.

Việc tăng sản lượng ước đạt niên vụ này có nguyên nhân bởi sự tăng cường đầu tư cho cây cà phê cùng với chu kỳ tăng sản lượng thường thấy tại nước này.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường