Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất cảng cà phê tại Sumatra 6 tháng đầu năm 2008
24 | 07 | 2008
Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng cà phê nhân xuất khẩu từ khu vực trồng cà phê chính Sumatra của Inđônêsia đã tăng hơn 3 lần nhờ vụ thu hoạch bội thu và lượng tồn kho lớn từ vụ trước.^
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, lượng cà phê nhân Sumatra xuất khẩu đạt 118.784,91 tấn, tăng 219% so với mức 37.300,97 tấn cùng kỳ năm 2007.

Theo Suherman Harsono, người đại diện Hiệp hội xuất khẩu cà phê Inđônêsia tại Lampung cho biết : lượng mưa dồi dào năm trước đã góp phần mang lại vụ thu hoạch bội thu tại các vùng trồng cà phê đất thấp tại Inđônêsia trong năm nay.

Thêm vào đó, một số nhà xuất khẩu đã bán ra lượng hàng tồn kho từ vụ trước, làm tăng thêm tổng lượng cà phê xuất khẩu trong nửa đầu năm 2008.

Tính riêng trong tháng 6/2008, lượng cà phê nhân xuất khẩu đã tăng vọt lên 31.374,7 tấn từ mức 5.558,42 tấn cùng tháng năm trước.

Vụ thu hoạch cà phê robusta chính tại Sumatra thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm. Sản lượng cà phê robusta chiếm 85% tổng lượg cà phê nhân Inđônêsia sản xuất ra hàng năm, phần còn lại là cà phê chất lượng cao arabica.

Xuất khẩu cà phê Inđônêsia năm nay có thể tăng khoảng 8% lên 325.000 tấn nhờ sản lượng tăng khi người nông dân quan tâm đầu tư nhiều hơn vào vườn cà phê của mình nhằm thu lợi khi giá cà phê thế giới tăng cao. Lampung, nam Sumatra và Bengkulu là những khu vực trồng cà phê lớn nhất của Inđônêsia, chiếm ¾ tổng sản lượng cà phê cả nước. Cà phê nhân thường được xuất ra nước ngoài qua cảng Panjang tại Sumatra của Lampung.

Dưới đây là số liệu xuất khẩu cà phê tại Lampung (ĐVT : tấn)

Cà phê xuất khẩu2008 2007 So sánh (%)
Tháng 1 13.932,68 8.554,45 62,87
Tháng 2 24.180,61 6.148,12 293,30
Tháng 3 15.207,74 3.493,31 335,34
Tháng 4 16.537,67 4.812,62 243,63
Tháng 5 17.551,50 5.558,42 215,76
Tháng 6 31.374,70 8.734,05 259,22
Tổng 118.784,91 37.300,97 218,45Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường