Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Cà phê

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017  Tiếng Việt  20/01/2017  58  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016  Tiếng Việt  08/01/2016  43  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015  Tiếng Việt  26/12/2014  53  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014  Tiếng Việt  01/08/2014  40  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)  Tiếng Anh  03/04/2014  35  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014  Tiếng Việt  03/03/2014  40  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013  Tiếng Việt  07/01/2013  40  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012  Tiếng Việt  26/11/2012  38  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012  Tiếng Việt  09/07/2012  40  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)  Tiếng Anh  15/03/2012  40  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012  Tiếng Việt  20/02/2012  40  Liên hệ 012.88.256256
12   TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010  Tiếng Việt  24/10/2011  50  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)  Tiếng Việt  21/10/2011  30  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)  Tiếng Việt  04/08/2011  40  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)  Tiếng Anh  01/04/2011  55  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011  Tiếng Việt  24/01/2011  70  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)  Tiếng Việt  15/07/2010  70  Liên hệ 012.88.256256
18   Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  20/07/2009  63  Liên hệ 012.88.256256
19   Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  19/03/2009  64  Liên hệ 012.88.256256