Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2015 - 2016

 

Báo cáo ngành Giống cây trồng Việt Nam 2015 - 2016

Thông tin về sản phẩm:

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Mỹ Ý - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: tầng 4 16P thụy khuê Tây hồ - Hà Nội
ĐT: (84 4) 62938632/ 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Hỗ trợ trực tuyến
 

 

 

 
ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62938632 - Fax: 04.9726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com/ banhang.agro@gmail.com
 
 


 
Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

 
BÁO CÁO NGÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 2015 - 2016
 

 

I. Vài nét khái quát ngành giống cây trồng tại Việt Nam
1. Đặc điểm ngành giống cây trồng tại Việt Nam
1.1 Đặc điểm cơ cấu giống cây trồng Việt Nam
1.2. Thành tựu nổi bật của ngành giống cây trồng
1.3. Một số hạn chế, tồn tại của ngành giống cây trồng
2. Chuỗi giá trị ngành giống cây trồng tại Việt Nam
3. Chính sách ngành giống cây trồng tại Việt Nam
 
II. Thị trường giống cây trồng tại Việt Nam và triển vọng
1. Cung - cầu giống đối với một số giống cây trồng chính
2. Thực trạng sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam
2.1. Chủng loại giống cây trồng kinh doanh
2.2. Nguồn cung cấp giống
3. Thực trạng quản lý và chất lượng giống cây trồng tại Việt Nam
3.1. Bất cập trong khung pháp lý quản lý về giống cây trồng
3.2. Thực trạng giống giả/kém chất lượng
3.3. Nguyên nhân thực trạng giống cây trồng giả/kém chất lượng
4. Doanh nghiệp và thị phần trong ngành giống cây trồng ở Việt Nam
4.1 Các loại hình doanh nghiệp giống cây trồng tại Việt Nam
4.2. Chuyển động doanh nghiệp trên thị trường giống cây trồng
5. Triển vọng ngành giống cây trồng của Việt Nam
 
 
 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com