Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM  NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG 2018
 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 10/1/2018

- Số trang: 58 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 
Liên hệ số 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Huy Phúc - banhang.agro@gmail.com 

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

Emailbanhang.agro@gmail.com


Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.comQui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục: 
 

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC PHỤ BIỂU
 

1. Ngành cà phê thế giới năm 2017          

1.1. Tình hình sản xuất cà phê thế giới năm 2017               

1.2. Thương mại cà phê thế giới năm 2017           

1.2.1. Xuất khẩu cà phê thế giới năm 2017            

1.2.2. Nhập khẩu cà phê thế giới năm 2017          

1.2.3. Cân bằng cung cầu cà phê thế giới năm 2017           

1.3. Biến động giá cà phê thế giới             

2. Ngành cà phê việt nam năm 2017        

2.1. Tình hình sản xuất cà phê    

2.1.1. Tình hình sản xuất chung 

2.1.2. Thực trạng sản xuất cà phê bền vững tại tây nguyên           

2.2. Thương mại cà phê

2.2.1. Xuất khẩu cà phê 2017      

2.2.2. Diễn biến giá cả    

2.3. Tiêu dùng cà phê trong nước             

2.4. Những hạn chế trong ngành hàng cà phê việt nam  

2.5. Tổng quan chính sách ngành cà phê

2.5.1. Các chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất cà phê  

2.5.2. Các chính sách hỗ trợ hoạt động chế biến và thương mại cà phê    

2.5.3. Kiến nghị chính sách ngành cà phê              

3. Triển vọng thị trường cà phê năm 2018             

3.1. Thế giới       

3.2. Việt Nam     

PHỤ LỤC                              

DANH MỤC CÁC HÌNH
 

Hình 1: Sản xuất cà phê thế giới năm 2017           

Hình 2: Biến động sản lượng của 5 nước sản xuất cà phê lớn nhất             

Hình 3: Xuất khẩu cà phê của thế giới 2015 - 2017             

Hình 4: Xuất khẩu cà phê của một số nước          

Hình 5: Các nước nhập khẩu cà phê lớn của thế giới        

Hình 6: Cân bằng cung cầu cà phê thế giới            

Hình 7: Biến động tồn kho cà phê tại các sàn giao dịch trên thế giới          

Hình 8: Biến động giá cà phê trên 2 sàn London và NewYork        

Hình 9: Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam 

Hình 10: Diện tích thu hoạch cà phê và diện tích nhiễm các loại sâu bệnh chính tại Đắk Lak và Lâm Đồng, tính đến tháng 12/2017  

Hình 11: Diện tích cà phê tái canh đến năm 2016               

Hình 12: Diện tích gieo trồng cà phê phân theo vùng      

Hình 13: Chuỗi tiêu thụ cà phê tại Việt Nam        

Hình 14: Chi phí sản xuất năm 2017         

Hình 15: Lợi ích các tiêu chuẩn sản xuất an toàn bền vững đối với người dân (%)

Hình 16: Khó khăn trong việc áp dụng tiêu chuẩn bền vững đối với người dân (%)             

Hình 17: Xuất khẩu cà phê theo lượng và kim ngạch đến tháng 12/2017 

Hình 18: Xuất khẩu cà phê theo tháng của Việt Nam đến tháng 12/2017

Hình 19: Thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam năm 2016 và 11T/2017            

Hình 20: Biến động giá cà phê nhân xô thu mua của một số thị trường trong nước            

Hình 21: Biến động giá xuất khẩu cà phê FOB tại cảng HCM          

Hình 22: Chi tiêu cho cà phê và chè bình quân đầu người/tháng theo vùng            

Hình 23: Thói quen sử dụng loại cà phê ở Việt Nam giai đoạn 2012-2016 

Hình 24: Tiêu dùng cà phê trong nước của Việt Nam
 
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Thị phần xuất khẩu cà phê của 20 doanh nghiệp trong Quý 3       

Bảng 2: Định hướng phát triển ngành cà phê chế biến trong nước            

Bảng 3: Dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2017/18, ĐVT 1000 bao            

Bảng 4: Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2017/18, ĐVT 1000 bao         

DANH MỤC PHỤ BIỂU

Biểu 1:   Sản lượng cà phê thế giới           

Biểu 2: Xuất khẩu cà phê thế giới             

Biểu 3: Nhập khẩu cà phê thế giới            

Biểu 4:   Cân bằng cung cầu cà phê thế giới          

Biểu 5:  Giá cà phê quốc tế giao dịch trên 2 sàn ICE           

Biểu 6: Sản xuất cà phê Việt Nam             

Biểu 7: Xuất khẩu cà phê Việt Nam          

Biểu 8: Giá cà phê nội địa             

Biểu 9: Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB)       

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)