Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường cà phê Việt Nam
21 | 08 | 2008
Trong tháng 6/2008, Việt Nam đã xuất khẩu 19 tấn cà phê sang thị trường Ucraina, đạt trị giá 42.036 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 330.189 USD, với lượng xuất 172 tấn cà phê các loại.
- Số liệu của VICOFA cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Trung Quốc tuy số lượng chưa nhiều nhưng đang trong xu hướng tăng nhanh, đạt trên 16.000 tấn trong niên vụ 2006-2007, gấp hơn 2 lần so với niên vụ 2000-2001.

- Trong tháng 6/2008, Việt Nam đã xuất khẩu 1.096 tấn cà phê sang thị trường Trung Quốc, đạt trị giá 2.405.236 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 14.553.919 USD, với lượng xuất 7.400 tấn cà phê các loại.

- Trong tháng 6/2008, Việt Nam đã xuất khẩu 1.300 tấn cà phê sang thị trường Thụy Sĩ, đạt trị giá 2.890.418 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 36.913.743 USD, với lượng xuất 18.995 tấn cà phê các loại.

- 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang thị trường Thụy ĐIển đạt 1.805.115 USD, với lượng xuất 838 tấn cà phê.

- 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Slôvakia đạt 1.569.591 USD, với lượng xuất 767 tấn. Riêng trong tháng 6, giá trị xuất khẩu đạt 224.965 USD, với lượng xuất 96 tấn cà phê các loại.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường