Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
6 tháng đầu năm 2008 lượng rau quả xuất khẩu qua Bằng Tường tăng
01 | 09 | 2008
Khối lượng xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 506 nghìn tấn, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 11500 triệu USD, tăng 35,2% và 91,3% so với cùng kỳ 2007. Trong đó, nhập khẩu đạt 63835 nghìn USD, tăng 33,6%, xuất khẩu đạt 82948 nghìn USD, phân biệt tăng97,3% và 1,9 lần.
Trong nửa đầu năm nay rau quả các loại xuất khẩu sang Đông Nam Á qua Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc tăng.
Khối lượng xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 506 nghìn tấn, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 11500 triệu USD, tăng 35,2% và 91,3% so với cùng kỳ 2007. Trong đó, nhập khẩu đạt 63835 nghìn USD, tăng 33,6%, xuất khẩu đạt 82948 nghìn USD, phân biệt tăng97,3% và 1,9 lần.

Đặc điểm chủ yếu trong xuất nhập khẩu tại Bằng Tường: Thứ nhất, với vị trí địa lý giao thương thuận lợi (giáp ranh với biên giới Lạng Sơn)Việt Nam là bạn hàng chủ yếu và quan trọng nhất tại khu vực cửa khẩu này, kinh ngạch thương mại đạt 1400 triệu USD, tăng 94,7%, chiếm 98,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại rau quả thương phẩm qua thị trường Đông Nam Á, thương mại rau quả Việt Nam tại Bằng Tường chủ yếu là thương mại tiểu ngạch biên mậu.Thứ 2, các công ty chiếm vị trí quan trọng, kim ngạch thương mại đạt 1400 triệu USD, tăng 97,6%, chiếm 98,3%. Thứ 3 làc các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là long nhãn, xuất khẩu là quýt. Trong đó kim ngạch nhập khẩu long nhãn là 24328 nghìn USD, tăng 62,3%, xuất khẩu quýt là 25402 nghìn USD tăng 2,7 lần.


Liên hệ với người biên dịch tin này:

Dương Thùy Linh - duongthuylinh@agro.gov.vn


Xem tin gốc tại đây:
http://nanning.customs.gov.cn/publish/portal150/tab2077/module5434/info119492.htmBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ