Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản của Quảng Tây- TQ đạt 1,28 tỷ USD
29 | 08 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nửa đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản của Quảng Tây đạt 1,28 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 920 triệu USD tăng 82,8%, xuất khẩu đạt 360 triệu USD, tăng 83,5%, cán cân thương mại đạt 560 triệu USD, tăng 86,7%, quy mô cán cân mậu dịch 6 tháng đầu năm nay tương đương với cả năm 2006.
Các đặc điểm chủ yếu:

Các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu vừa và nhỏ tăng cao, gia công thương mại phát triển mạnh mẽ. Xuất nhập khẩu nông sản theo hình thức thông thường đạt 930 triệu USD, tăng 73,6%, chiếm 72,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản; xuất nhập khẩu theo hình thức thương mại tiểu ngạch biên mậu đạt 230 triệu USD, tăng 63,2%; xuất nhập khẩu gia công thương mại đạt 130 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với trước.

Xuất nhập khẩu của Quảng Tây và các bạn hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Ba đối tác lớn nhất trong thương mại nông sản của Quảng Tây là Braxin, Việt Nam, Acghentina, tổng kim nghạch nhập khẩu lần lượt đạt 390 triệu USD, 300 triệu USD, 230 triệu USD, tốc độ tăng trưởng lần lượt là 1,2 lần, 83,8% và 1,2 lần. trong đao ba thị trường xuất khẩu lớn nhất là Việt Nam, Mỹ và Hồng Kông , giá trị xuất khẩu lần lượt đạt 190 triệu USD, 68978 nghìn USD và 17465 nghìn USD, tăng trưởng phân biệt là 2,1 lần, 67% và 0,7%. Riêng đối với xuất khẩu hàng hoá sang Nhật do ảnh hưởng của “Chế độ danh sách khẳng định”, giá trị xuất khẩu đạt 13679 nghìn USD giảm 2,9%.

Giá xuất nhập khẩu các nông sản phẩm chủ yếu đều tăng. Xuất khẩu 38865 nghìn USD dầu đậu, tăng trưởng nhẹ; giá trị xuất khẩu cá rô phi Frozen và thuốc bảo vệ thực vật lần lượt là 32124 nghìn USD và 28177 nghìn USD, tăng trưởng phân biệt là 54,2% và 1,5 lần, giá bình quân tăng so với năm ngoái là 23,7% và 34,7%. Nhập khẩu nông sản chủ yếu có đầu tương vàng, dầu cọ và nhãn tươi với giá trị lần lượt là 720 triệu USD, 27792 nghìn USD và 24320 nghìn USD, phân biệt tăng trưởng 1,2 lần, 2,6 lần và 64,1%, giá bình quân mỗi loại lần lượt tăng 83,4%, 92,2% và 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thành phố xuất nhập khẩu chính của Quảng Tây là Nam Ninh, Bắc Hải, Khâm Châu, Phòng Thành. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm của 4 thành phố đạt 1,01 tỷ USD, tăng 90,3%, chiếm 78,9% tổng giá trị nhập khẩu nông sản của tỉnh Quảng Tây.

Điều đáng chú ý là những năm gần đây cán cân xuất nhập khẩu của tỉnh đều phát triển mở rộng. Năm 2005 cán cân đạt 350 triệu USD đã tăng lên 730 triệu USD năm 2007, nửa đầu năm 2008 đã đạt được 560 triệu USD.


Liên hệ với người biên dịch tin này:
Dương Thùy Linh - duongthuylinh@agro.gov.vn

Xem tin gốc tại đây:
http://nanning.customs.gov.cn/publish/portal150/tab2077/module5434/info121853.htmBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ