Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuỷ sản nuôi chiếm 42% thuỷ sản toàn cầu
02 | 10 | 2008
Thuỷ sản nuôi hiện nay chiếm 42% tổng cung cấp thuỷ sản trên toàn thế giới, và trong thập kỷ tới có thể sẽ vượt qua 50%. Do vậy, thực đơn thuỷ sảng đang chuyển từ các sản phẩm khai thác tự nhiên sang thuỷ sản nuôi. Thuỷ sản nuôi hiện nay chiếm 42% tổng cung cấp thuỷ sản trên toàn thế giới, và trong thập kỷ tới có thể sẽ vượt qua 50%. Do vậy, thực đơn thuỷ sảng đang chuyển từ các sản phẩm khai thác tự nhiên sang thuỷ sản nuôi.

Theo tờ New Nation thì nuôi thuỷ sản đã chiếm quá nhiều diện tích trên bờ lẫn trên biển, và nông dân đã phải mở rộng hoạt động nuôi thả thuỷ sản tới các con sông, vịnh biển và vùng biển mới. Nuôi thả thuỷ sản đã chuyển từ quy mô nhỏ thành một ngành khoa học quy mô lớn, với hàng loạt cải tiến trong kỹ thuật thức ăn chăn nuôi, thiết kế trại nuôi và nhân giống.

Cũng theo tờ New Nation thuỷ sản nuôi có một số ưu thế so với thuỷ sản khai thác tự nhiên, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong xã hội hiện đại. Thị trường thế giới đang có nhu cầu ngày càng tăng đối với thuỷ sản philê cỡ đồng bộ có thể cung cấp quanh năm, bất kể sự thay đổi của thời tiết hay biến động trong hoạt động khai thác của cộng đồng ngư dân. Các trại nuôi thả thuỷ sản ngày càng đạt năng suất cao hơn, chi phí nuôi giảm đi trong khi thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.

Ngày nay chúng ta ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nuôi, tuy nhiên hoạt động nuôi thả thuỷ sản trong tương lai có thể gặp một số khó khăn như thiếu thức ăn nuôi và những vấn đề về xã hội và sinh thái. Các trại nuôi thuỷ sản hoạt động kém thậm chí còn gây ô nhiễm ven biển khi không thể kiểm soát chất thải và lượng thức ăn chăn nuôi còn lại, không thể ngăn chặn thuỷ sản nuôi thất thoát, và dịch bệnh bùng phát từ trại nuôi có thể phá huỷ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên. Từ các trại nuôi cá hồi Chilê đến các trại nuôi cá rôphi Trung Quốc đều dễ bị lây nhiễm dịch bệnh và các mối nguy khác trước những hiểu biết hạn chế về sự đa dạng hoá gien.

 
 Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường