Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuỷ hải sản - thế mạnh trong phát triển nông nghiệp Thái Bình.
29 | 01 | 2008
Với bờ biển dài trên 53km, có 5 cửa sông lớn và hệ thống sông ngòi với mật độ dày (khoảng trên 700km), nhiều vùng đầm, bãi lớn bao gồm cả nước ngọt và nước lợ, Thái Bình là tỉnh có sản lượng thuỷ hải sản nước mặn, nước lợ và nước ngọt tương đối lớn. Các sản phẩm thuỷ hải sản chủ yếu của Thái Bình là cá nước ngọt, cá nước mặn, tôm nuôi trồng, tôm khai thác ngoài biển, moi, cá mực, cua, ghẹ, ngao.

Trong đó, sản phẩm có giá trị với sản lượng lớn và có nhu cầu cao cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu là tôm, cua, cá và ngao. Riêng sản lượng ngao trong những năm gần đây có sản lượng rất lớn, nhưng do nhân dân nuôi trồng, khai thác và bán trực tiếp cho Trung Quốc nên việc ước tính chính xác sản lượng gặp phải nhiều khó khăn. Hàng năm sản lượng thuỷ hải sản nuôi trồng và đánh bắt trên địa bàn tỉnh đạt khoảng trên 65.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm khoảng 37.000 tấn còn lại khoảng 28.000 tấn là sản lượng đánh bắt.
Trong các loại thuỷ hải sản chủ yếu của Thái Bình thì tôm và cá là hai loại thuỷ hải sản có sản lượng lớn và tương đối đều qua các năm. Trong một vài năm gần đây, sản lượng tôm đạt trên 3.500 tấn, trong đó có khoảng 2.400 tấn là tôm nuôi, tập trung ở hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thuỵ, còn lại trên 1.000 tấn là tôm đánh bắt ngoài khơi. Sản lượng cá đánh bắt và nuôi trồng hàng năm cũng tương đối lớn, đạt gần 50.000 tấn, bao gồm cả cá nước ngọt, cá nước mặn, cá đánh bắt ngoài khơi và cá nuôi. Ngoài hai loại thuỷ hải sản trên, các loại thuỷ hải sản khác như cua nước mặn cũng có sản lượng tương đối lớn nhưng không đều qua các năm.
Cùng với các sản phẩm thuỷ hải sản tươi sống, các loại sản phẩm chế biến từ nguồn thuỷ hải sản do các đơn vị sản xuất trong tỉnh chế biến cũng có mức sản lượng cao, đảm abỏ chất lượng và được người tiêu dùng ưa chuộng như sản phẩm nước mắm (nước mắm Diêm Điền, nước mắm Thái Bình) hàng năm đạt trên 5 triệu lít, các sản phẩm tôm đông lạnh, cá mai chế biến, cá mực chế biến...đều đạt mức sản lượng lớn và đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ