Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đồng Tháp: Hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá
07 | 10 | 2008
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Nghĩa vừa ký Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh có diện tích gieo cấy lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá tự nguyện tiêu huỷ theo quy trình hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - là 4.000.000 đồng/ha.

Đối với diện tích lúa của các hộ dân trong vùng dịch bị rầy nâu phá hại; diện tích lúa hoang, lúa chét, cỏ họ hòa bản (khu vực cơ quan, nhà máy, xí nghiệp) trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật ở vùng dịch.

Ngoài ra, những hộ nông dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn có diện tích lúa tiêu hủy do nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác để ổn định cuộc sống được hỗ trợ cứu đói. Cụ thể, hỗ trợ 12 kg gạo/người/tháng (theo giá gạo thường tối đa 10.000 đồng/kg), trong thời gian 4 tháng đối với hộ có từ 15 đến dưới 50% diện tích lúa bị tiêu huỷ và 6 tháng đối với hộ có từ 50 đến 100% diện tích lúa bị tiêu huỷ.

Quyết định này cũng quy định mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia phòng trừ dịch bệnh và giám sát việc tiêu hủy diện tích lúa bị nhiễm bệnh bao gồm đội viên thanh niên xung kích, Cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ thực vật và Trạm Bảo vệ thực vật 50.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc, 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ.Nguồn: Báo Đầu tư
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ