Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng cao su khối SVR 3L xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2008 giảm 31,98%
24 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã xuất khẩu được 449,33 ngàn tấn cao su các loại với kim ngạch 1,22 tỉ USD, giảm 9,48% về lượng nhưng lại tăng 30,44% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Riêng xuất khẩu cao su khối SVR3L đạt gần 210 ngàn tấn với trị giá 616,48 triệu USD, giảm 31,98% về lượng và giảm 3,86% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chủng loại cao su này được xuất nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 71,43% tổng lượng cao su SVR3L xuất khẩu của cả nước, đạt 150,62 ngàn tấn, trị giá 439,55 triệu USD, giảm 28,68% về lượng song lại tăng 1,11% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2007. Tiếp đến, Đài Loan đạt 10,54 ngàn tấn, trị giá 31,3 triệu USD, giảm 49,46% về lượng và giảm 30,49% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lượng cao su khối SVR 3L xuất sang một số thị trường khác cũng giảm đáng kể như xuất khẩu sang Nga giảm 26,3%, Mỹ giảm 52,86%, Hàn Quốc giảm 53,83%, Malaysia giảm 60,84%…

Ngược lại, lượng cao SVR3L xuất khẩu sang Đức tiếp tục tăng 5,44%, Nhật Bản tăng 31,93%, Phần Lan tăng 4,4%… so với 9 tháng năm 2007.

Giá xuất khẩu trung bình cao su khối SVR3L trong 9 tháng năm 2008 đạt 2.937 USD/T, tăng 41,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá xuất trung bình sang Trung Quốc tăng 860 USD/T (tương đương mức tăng 41,77%); Đài Loan tăng 37,53%, Nga tăng 42,87%. Ngoài ra, giá xuất sang các thị trường khác tăng từ 500 đến 950 USD/T. Đặc biệt, giá xuất khẩu chủng loại cao su này sang thị trường Ấn Độ, Slovakia, Thuỵ Điển và Ba Lan tăng trên 1.000 USD/T.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 9 năm nay cả nước ta có tất cả gần 170 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cao su SVR 3L. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xuất được nhiều nhất đạt 14,76 ngàn tấn, trị giá trên 43 triệu USD, giảm 3,1% về lượng song lại tăng 31,95% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường