Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miễn thủy lợi phí cho nông dân tại địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn
17 | 11 | 2008
Ngày 14/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.
Trước đây, Nghị định 143/2003/NĐ-CP quy định khung mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa được tính theo từng mùa vụ như lúa Đông-Xuân, lúa Hè-Thu, lúa Mùa, mỗi mùa vụ lại có mức tính giá thủy lợi khác nhau. Tại Nghị định 115/2008/NĐ-CP, mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa được tính trên ha/vụ. Thấp nhất là 566.000 đồng/ha/vụ đối với vùng miền núi tưới tiêu bằng trọng lực và cao nhất là 1.097.000 đồng/ha/vụ đối với đồng bằng sông Hồng tưới tiêu bằng động lực.
Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng 60% mức phí quy định (quy định cũ là từ 50%-70%); chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực, động lực thu bằng 40% (quy định cũ là 40%-60%).

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ Đông thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa (mức cũ là từ 30%-50%).

Mức thủy lợi phí sản xuất muối vẫn giữ nguyên mức cũ là 2% giá trị muối thành phẩm.

Khung mức tiêu nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực tăng gấp đôi so với mức cũ.

Điểm mới của Nghị định 115 là miễn thủy lợi phí cho nông dân. Việc miễn thủy lợi phí cho nông dân qua thực hiện ở một số nơi đã có tác động rất tích cực đối với người nông dân.

Đặc biệt, tại Nghị định này, quy định rất rõ việc miễn thủy lợi phí đối với diện tích mặt đất, mặt nước trong hạn mức giao đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân dùng vào sản xuất nông, ngư, lâm nghiệp và làm muối, bao gồm đất do Nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng... kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu quyền sử dụng.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ cũng được miễn thủy lợi phí cho toàn bộ diện tích đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông, ngư, lâm nghiệp và làm muối.Nguồn: Công Thương
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ