Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hưng Yên miễn giảm 50% tiền thuỷ lợi phí cho nông dân.
15 | 06 | 2007
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra Nghị quyết số 190/2006/NQ-HĐND về việc miễn giảm thuỷ lợi phí nông nghiệp. Theo đó, miễn giảm 50% tiền thuỷ lợi phí theo mức thu thực tế của từng hộ nông dân sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng năm và 100% thuỷ lợi phí gieo trồng cây vụ đông.

Hàng năm ngân sách tỉnh cấp bù hỗ trợ số tiền do miễn giảm thuỷ lợi phí cho nông dân qua Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và các xã, phường, thị trấn. Ngân sách tỉnh chỉ cấp bù số tiền miễn giảm thực tế cho từng hộ nông dân; không cấp bù cho công tác quản lý và các chi phí khác.

Được biết, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết miễn thuỷ lợi phí cho nông dân trên địa bàn thành phố, với mức hơn 3 tỷ đồng/năm.Bộ Nông nghiệp và PTNT
Báo cáo phân tích thị trường