Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp cần biết: Năm 2009, người nước ngoài vào Nga lao động sẽ bị giảm một nửa.
10 | 12 | 2008
Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga đã soạn thảo và trình CP kế hoạch năm 2009, số người NN được phép vào Nga lao động sẽ giảm 50% so với kế hoạch 3,9 triệu người trước kia.

KHTCTG đã ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế-xã hội ở Nga. Nhiều ngành sản xuất bị co hẹp, số người thất nghiệp tăng lên. Để đảm bảo bình ổn thị trường lao động nội địa, giải quyết việc làm cho người dân tạm thời bị thất nghiệp, Thủ tướng Nga V.Putin trong cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 5/12 vừa qua đã đề cập: Để bảo vệ quyền lợi của công dân Nga trên thị trường lao động, nước Nga buộc phải giảm bớt số người nước ngoài đến lao động. Đây là giải pháp có tính chất tạm thời.

Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga đã soạn thảo và trình CP kế hoạch  năm 2009, số người NN được phép vào Nga lao động sẽ giảm 50% so với kế hoạch 3,9 triệu người trước kia. Như thế, số người NN được phép vào Nga lao động năm 2009 ở mức 1,8 triệu. Năm 2008, có 3,4 triệu người NN được nhập cư vào Nga lao động.

 Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường