Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phạt người nuôi tôm thẻ chân trắng
15 | 12 | 2008
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang vừa thông báo xử lý vi phạm với các trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng trên các vùng đất cát ven biển.

Theo đó, xử phạt hành chính và cưỡng chế các hộ nuôi tôm trong khu vực dân cư, phá rừng và rừng phòng hộ để nuôi tôm. Trường hợp nuôi ngoài các khu vực trên thì phạt hành chính và cho phép tiếp tục nuôi nhưng các hộ phải cam kết có giải pháp xử lý môi trường và khi có quyết định thu hồi đất thì bàn giao, không được đền bù.

 Nguồn: Tuổi trẻ
Báo cáo phân tích thị trường