Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: trồng dưa hấu lãi cao
20 | 02 | 2009
Hiện các huyện, thị xã phía đông của tỉnh Gia Lai đang bắt đầu bước vào thu hoạch dưa hấu rộ với niềm vui được mùa, được giá.

Theo đó, mỗi hecta dưa hấu đều đạt năng suất bình quân 30-35 tấn, trong khi giá hiện nay đang đứng ở mức cao, trung bình trên 10.000 đồng/kg. Với mức giá trên mỗi nông dân trồng dưa hấu lãi gần 300 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Trong khi đó, chỉ cần giá trên 3.000 đồng là người trồng dưa đã có lãi. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 1.200ha dưa hấu.Nguồn: Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường