Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ giữ nguyên biên độ bán phá giá đối với cá tra VN
24 | 02 | 2009
Bộ Công Thương Việt Nam vừa trích thông báo của Công báo Liên bang Mỹ, trong đó Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đưa ra kết luận về biên độ bán phá giá mặt hàng cá tra - ba sa có xuất xứ từ Việt Nam.

Theo kết luận này, biên độ bán phá giá áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra – ba sa của Việt Nam sẽ giữ nguyên như biên độ phá giá mà DOC xác định tại giai đoạn điều tra ban đầu vào năm 2002.

Từ 1-7-2008, DOC đã đưa ra thông báo về việc tiến hành rà soát lệnh thuế chống bán phá giá sau 5 năm được áp dụng với mặt hàng phi-lê cá tra cá ba sa đông lạnh của Việt Nam.

Trong đợt rà soát này, DOC xem xét hai vấn đề: thứ nhất, liệu có khả năng tiếp tục hay tái diễn việc bán phá giá hay không; và thứ hai, biên độ bán phá giá là bao nhiêu. Để xác định liệu việc huỷ bỏ lệnh thuế chống bán phá giá có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn bán phá giá hay không, DOC cần phải xem xét biên độ bán phá giá bình quân gia quyền đã được xác định trong quá trình điều tra và trong những lần rà soát sau đó, và khối lượng hàng nhập khẩu được rà soát trong khoảng thời gian trước và sau khi ban hành lệnh thuế chống bán phá giá.


Trong trường hợp cá tra và cá ba sa Việt Nam, DOC nhận thấy Việt Nam đã bán phá giá với biên độ vượt mức tối thiểu, cả trong giai đoạn điều tra chống bán phá giá ban đầu (năm 2002) cũng như trong các cuộc rà soát hành chính và rà soát nhà xuất khẩu mới sau này. Sau khi rà soát, DOC cho rằng việc bán phá giá sẽ có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn nếu dỡ bỏ lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá.

Về biên độ bán phá giá, bên khiếu kiện đã đề xuất biên độ phá giá của lần rà soát cuối kỳ này sẽ giống như biên độ phá giá đã được xác định trong giai đoạn điều tra ban đầu. Theo quy định pháp luật chống bán phá giá Mỹ, DOC sẽ chọn biên độ đã tính được trong phán quyết cuối cùng trong quá trình điều tra bởi vì đó là biên độ duy nhất phản ánh được hành vi của các nhà xuất khẩu khi không có lệnh thuế hoặc cam kết đình chỉ.

Theo thông báo của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) số 731-TA-1012 (review) ngày 9-1-2009, nằm trong trình tự thủ tục điều tra để xác định liệu việc dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra – ba sa của Việt Nam có thể là nguyên nhân làm tái diễn hoặc tiếp tục thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa Mỹ hay không, ITC sẽ tổ chức phiên điều trần để nghe ý kiến của các bên quan tâm vào ngày 6-5-2009.

Nguồn: TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường