Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường cao su thế giới ngày 17/3: giá vững
19 | 03 | 2009
Giá cao su physical trên thị trường châu Á hầu như không thay đổi vào lúc đóng cửa ngày 17/3 do hoạt động giao dịch chậm chạp bởi thiếu tin mới có liên quan tới ngành này.

Xu hướng giá tăng bị hạn chế bởi các hãng sản xuất ô tô cắt giảm sản lượng trong bối cảnh kinh tế suy thoái làm giảm nhu cầu ô tô.

3 hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đã đồng ý cắt giảm lượng xuất khẩu trong năm nay. Ngày hôm qua, 17/3, 3 nước này đã nhóm họp tại Quảng Châu, Trung Quốc, để bàn biện pháp hợp tác ổn định giá cao su và tránh những tác động của khủng hoảng kinh tế.

Mặc dù nhu cầu thấp, giá cao su cũng không giảm xuống bởi nguồn cung đang lúc rất thấp, vì các nước sản xuất lớn đều trong giai đoạn mùa đông, mùa cây trút lá.

Các thành viên của Consortium cao su Quốc tế đã nhất trí giảm lượng xuất khẩu ngay từ quý I năm nay.

Ngành ô tô chiếm 60% sản lượng ô tô thế giới.

Loại

Giá 17/3

+/-

Thai RSS3 (T5/09)

1,44 USD/kg

0

Malaysia SMR20 (T5/09)

1,37 USD/kg

0

Indonesia SIR20 (T5/09)

0,56 USD/kg

0
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường