Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số loại tôm đông lạnh chịu thuế nhập khẩu 21%
14 | 04 | 2009
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi với nhóm 25.22 trong Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi. Theo đó, mức thuế xuất khẩu các mặt hàng vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước được điều chỉnh giảm từ 10% xuống 5%. Mức thuế nêu trên được áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15-4-2009.

Tại Thông tư số 68/2009/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng vừa điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng. Theo đó, các mặt hàng tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh, tươi hoặc ướp lạnh chịu thuế suất 21%. Các loại mực nang, mực ống, bạch tuộc tươi hoặc ướp lạnh, đông lạnh… chịu thuế suất 22%. Các loại bột mịn, bột thô và bột viên của động vật giáp xác dùng làm thức ăn cho người chịu thuế suất 23%. Mức thuế suất mới được áp dụng từ ngày 8-4-2009.     Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ