Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: Nguy cơ mất 10 tỷ đồng vì đầu tư vào giống cao su
21 | 04 | 2009
Thực hiện việc chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho Công ty Cao su Mang Yang ươm cây giống, trước mắt đảm bảo lượng cây trồng cho 2.800 ha. Năm 2008, Công ty đầu tư gần 10 tỷ đồng để ươm 1 triệu cây cao su giống. Số cây cao su này dự kiến được trồng vào đầu mùa mưa năm nay. Thế nhưng hiện mùa mưa đã tới, tuy nhiên tỉnh Gia Lai vẫn chưa có kế hoạch giao đất cho Công ty nên 1 triệu cây giống cao su tới kỳ trồng vẫn ở vườn ươm, khiến Công ty Cao su Mang Yang có nguy cơ thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Nguồn: vovnews
Báo cáo phân tích thị trường