Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích nuôi cá tra giảm 30%
02 | 06 | 2009
Theo Cục Nuôi trồng Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thời gian gần đây, xuất khẩu cá tra đang có chiều hướng phục hồi. Tuy nhiên, diện tích thả nuôi cá tra mới chỉ đạt gần 1.000 ha, thấp hơn cùng kỳ năm trước 30%, gây khó khăn cho việc tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu vào cuối năm.

Nguyên nhân chính là do giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, trong khi giá sản phẩm giảm. Ngoài ra, trong khi các doanh nghiệp chế biến cá tra đã tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất, nhưng phần lớn người nuôi cá tra lại khó tiếp cận nguồn vốn này. Cục Nuôi trồng Thủy sản đang đề nghị Nhà nước khoanh nợ, giãn nợ cho người nuôi cá tra  thua lỗ trong hai năm qua; đồng thời, giảm bớt thủ tục cho vay để các hộ nuôi cá vay vốn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo chính sách hỗ trợ rủi ro cho nuôi trồng thủy sản để kịp ban hành trong năm 2009. Trước mắt, bộ đề nghị các địa phương hỗ trợ kịp thời cho người nuôi, tháo gỡ bài toán "đói nguyên liệu" cho doanh nghiệp.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường