Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội thảo ngành Thuỷ sản: Đối phó với rào cản thị trường
27 | 07 | 2009
Trong thời gian gần đây ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng tới tất cả các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Thị trường đang biến động rất khó tiên liệu, trở thành thách thức rất lớn đến triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh và các nhà đầu tư. Có thể nhận thấy rằng chưa bao giờ những diễn biến, những hiện tượng, những xu hướng…của thị trường các ngành hàng đáng được quan tâm như lúc này.

Trên đường trở thành địa chỉ tin cậy về lĩnh vực thông tin nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Thông tin PTNNNT(AGROINFO) đang đẩy mạnh áp dụng các công cụ truyền thông đa phương tiện, trở thành cầu nối phân tích và thực tiễn, cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp nông thôn Việt Nam và tình hình thế giới cho các đối tượng quan tâm.

Nhằm mục đích cung cấp thông tin thị trường, trao đổi ý kiến với các doanh nghiệp ngành hàng, tìm ra những cơ hội, triển vọng phát triển trong thời kỳ hậu suy thoái kinh tế, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tổ chức chuỗi hội thảo TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG các ngành hàng nông sản và vật tư đầu vào.

Hội thảo sẽ là nơi cung cấp những nhận định, đánh giá của các chuyên gia ngành hàng của AGROINFO về thị trường, giá cả, các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường.... và đưa ra những dự báo ngắn hạn về triển vọng thị trường ngành hàng. Hội thảo cũng là nơi trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia phân tích của AGROINFO với các nhà phân tích, các nhàquản lý doanh nghiệp đang hoạt động trực tiếp hoặc có quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp. Qua Hội thảo, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại những nhìn nhận mới và tư duy mới cho cộng đồng doanh nghiệp các ngành hàng nông sản, góp phần chung tay cùng các Doanh nghiệp ngành hàng nông sản Việt Nam vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững.

Tiếp theo chuỗi hội thảo được tổ chức, ngày mai 28-7-2009, hội thảo "Đối phó với rào cản thị trường" của ngành Thuỷ sản sẽ được tổ chức. Những thông tin mà các diễn giả mang lại sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm cơ sở khi quyết định điều chỉnh hướng sản xuất kinh doanh theo hướng nào cũng như mong tìm ra nguyên nhân, giải pháp bình ổn cho thị trường TACN đã và đang gặp nhiều khó khăn, gây ra bao sóng gió cho người chăn nuôi.

Chủ đề: “Đối phó với rào cản thị trường“
• Thời gian: 9h-11h, ngày 17/7/2009
• Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT(Tầng 2), Số 6 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Diễn giả:
- Trần Ngọc Yến, Chuyên gia phân tích- Trung tâm thông tin PTNNNT

Xem chi tiết về chuỗi hội thảo tại đây

Công bố Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam quý II/2009AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường