Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ 6 tháng đầu năm giảm 18,7%
29 | 07 | 2009
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 27,612 tỷ USD giảm 10,13%, trong đó các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 17,298 tỷ USD giảm 11,58%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,313 tỷ USD giảm 4,92%.

Tình hình suy giảm xuất khẩu do tác động giảm giá các mặt hàng và sự thu hẹp thị trường nhất là các thị trường trọng điểm: Hoa Kỳ; EU và Nhật Bản. Các mặt hàng chủ yếu nhìn chung đều giảm mạnh, đặc biệt mặt  hàng gạo tăng khá, ước đạt 1,817 tỷ USD tăng 24,1%; mặt hàng dệt may mặc cố gắng đạt sấp sỉ 4 tỷ USD, chỉ giảm 1,3%; Sản phẩm gỗ ước đạt 1,114 tỷ USD giảm 18,7%.

 Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước 6 tháng đầu năm ước đạt 29,7 tỷ USD giảm 34,11%; trong đó các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,48 tỷ USD, giảm 24,17%. Các Doanh nghiẹp 100% vốn trong nước đạt 19,23 tỷ USD, giảm 18,1%. Hầu hết các nhóm mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng đều giảm kể cả ôtô nguyên chiếc, linh kiện ôtô... Xăng dầu ước đạt 2,95 tỷ USD, giảm 44,2%, máy thiết bị, phụ tùng ước đạt 5,3 tỷ USD giảm 19,2%; Thép các loại ước đạt 2,127 tỷ USD, giảm 44,7%; Gỗ nguyên phụ liệu ước đạt 356 triệu USD, giảm 40,2%;... Nhập siêu 6 tháng đầu năm 2009 ước 2,108 tỷ USD, bằng 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩuTheo HHGLSVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ