Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu càphê 7 tháng đầu năm ước đạt 790.000 tấn
30 | 07 | 2009
Hiệp hội Càphê - Cacao VN ngày 29.7 cho biết, tính đến tháng 7, XK càphê nước ta ước đạt 70.000 tấn, tương đương với 1,17 triệu bao 60kg, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.
 

Trong 10 tháng đầu niên vụ 2008 - 2009 (tính từ tháng 10.2008 đến tháng 9.2009), XK càphê đạt 1,029 triệu tấn, tương đương với 17,15 triệu bao, tăng 15,7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

D.Hà
(Theo Lao Động)


Báo cáo phân tích thị trường