Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Càphê bất ngờ tăng 1,5 triệu đồng/tấn
23 | 07 | 2009
Chỉ trong 3 ngày (19 – 21.7), giá càphê ở Đắc Lắc đã tăng đột ngột từ 24 triệu đồng/tấn lên trên 25,5 triệu đồng/tấn, do giá ở sàn giao dịch Luân Đôn tăng từ 1.413USD/tấn (18.7) lên 1.513USD/tấn (21.7).
 

Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 6.2009 đến nay. Và vì thế, nhiều hộ sản xuất càphê đã chớp thời cơ để bán ra.

Các doanh nghiệp kinh doanh càphê lớn ở Đắc Lắc đã thu mua được hàng ngàn tấn, trong khi trước đó cả tháng chỉ mua được vài trăm tấn.

(Theo Lao Động)Báo cáo phân tích thị trường